שער המרה נוספים:


שער הלירה המצרית הנוכחי הוא
2.6770


 שער לירה מצרית

הייטק

נדל"ן