שער המרה נוספים:


שער הלירה הלבנונית הנוכחי הוא
2.7637


 שער לירה לבנונית

הייטק

נדל"ן