שער המרה נוספים:


שער הקרונה השבדית הנוכחי הוא
2.8769


 



שער הקרונה השבדית

הייטק

נדל"ן