שער המרה נוספים:


שער הקרונה השבדית הנוכחי הוא
2.8107


 שער הקרונה השבדית

הייטק

נדל"ן