שער המרה נוספים:


שער הקרונה השבדית הנוכחי הוא
2.6770


 שער הקרונה השבדית

הייטק

נדל"ן