שער המרה נוספים:


שער הקרונה השבדית הנוכחי הוא
2.7637


 שער הקרונה השבדית

הייטק

נדל"ן