שער המרה נוספים:


שער הלירה שטרלינג ( הפאונד ) הנוכחי הוא
4.6635


 שער הלירה שטרלינג – שער הפאונד

הייטק

נדל"ן