שער המרה נוספים:


שער הכתר הדני הנוכחי הוא
2.8769


 שער הכתר הדני

הייטק

נדל"ן