שער המרה נוספים:


שער הכתר הדני הנוכחי הוא
2.6770


 שער הכתר הדני

הייטק

נדל"ן