שער המרה נוספים:


שער הין היפני הנוכחי הוא
3.1


 שער הין

הייטק
- הקיטורים הצודקים על הקטר שנעצר
פורסם בDaily Maily אנשים ומחשבים

נדל"ן