שער המרה נוספים:


שער הפאונד הנוכחי הוא
5.6333


 שער הפאונד

הייטק
- 7:39 מרכז הייטק ראשון במגזר הערבי הוקם בכפר קאסם
פורסם באשקובית חדשות לב השומרון

נדל"ן